arteterapia szkolenia

U kogo sprawdzi się arteterapia?

Współczesny styl życia i rozwój technologii spowodował powstanie wielu zaburzeń i chorób o charakterze cywilizacyjnym, które powiązane są ze zbyt stresującym, oderwanym od natury trybem pracy i odpoczynku. W związku z powyższym, dzisiejsza medycyna niekonwencjonalna poszukuje nowych metod terapii, które pozwoliłyby na uzyskanie dobrych efektów w leczeniu wielu chorób. Coraz powszechniejszą metodą terapeutyczną stała się w ostatnich latach arteterapia. Jest to forma psychoterapii, która polega na zaangażowaniu sztuki oraz jej tworzenia w celu wywołania konkretnych efektów zdrowotnych w przebiegu szerokiej gamy chorób i zaburzeń.

arteterapia ćwiczenia

Czym jest arteterapia?

Arteterapia jest metodą stosowaną we współczesnej psychoterapii, która polega na tworzeniu sztuki oraz bardzo bliskim obcowaniu z nią. Celem działań artystycznych wykonywanych podczas procesu terapeutycznego nie jest rozwijanie talentu. Twórczość ta nie podlega także ocenie w skali wirtuozerii oraz konkretnych umiejętności.

Tworzenie sztuki w arteterapii jest prostą metodą na odnalezienie przez pacjenta drogi do własnego świata emocji, który jest bardzo często zamknięty i nieodgadniony na skutek różnych traumatycznych przeżyć lub zaburzeń rozwojowo-poznawczych. Leczenie poprzez sztukę polega na wykorzystywaniu obiektów artystycznych różnego rodzaju, takich jak rzeźba, obraz, muzyka czy taniec w celach terapeutycznych u ludzi w różnym wieku i kondycji zdrowotnej.

Profesjonalny arteterapeuta potrafi wywołać pozytywny odzew u pacjentów, u których inne rodzaje metod psychoterapeutycznych nie odnosiły pożądanych skutków leczniczych. Dzieje się tak na skutek silnego zaangażowania emocji w procesie twórczym, którego efekt końcowy potrafi czasem więcej powiedzieć o stanie pacjenta, niż tysiąc wyrażonych przez niego słów.

Do kogo skierowana jest arteterapia?

Arteterapia jest metodą stosowaną u pacjentów w każdym wieku, od których nie wymaga się żadnego przygotowania w danej dziedzinie. Leczenie poprzez sztukę kojarzy się głównie z terapią najmłodszych, ale bardzo często forma zajęć artystycznych odpowiada także osobom w wieku dojrzałym i starszym.

Jeżeli chodzi o najmłodszych pacjentów metoda, jaką jest arteterapia – leczenie poprzez sztukę, przynosi najlepsze efekty zdrowotne i jest coraz powszechniej stosowana. Są to głównie dzieci autystyczne, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz po ciężkich przejściach.

Wśród osób dorosłych predestynowane do tego typu leczenia są osoby wykazujące zaburzenia lękowe oraz depresyjne. Arteterapię stosuje się także u pacjentów po ciężkich, traumatycznych przeżyciach oraz będących pod wpływem uzależnienia. Bardzo dużą korzyść z leczenia sztuką odnoszą ludzie chorzy na nowotwory. Terapia pozwala im na chwilę zapomnienia oraz ucieczkę od codziennej rzeczywistości, która w dużym stopniu związana jest z myśleniem o chorobie.

Osoby, które poddają się terapii poprzez zaangażowanie w proces twórczy, są spokojniejsze, pozbawione napięć oraz szczęśliwsze. Metod arteterapii jest tyle, ile dziedzin sztuki. Każda z nich ma inny skutek terapeutyczny, dlatego przed wyborem konkretnej formy arteterapii warto skonsultować jej wybór z terapeutą.

Dodaj komentarz