ERP i CRM - różnice między systemami

ERP vs CRM. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?

Sprawne zarządzanie firma wymaga zapewnienia właściwego obiegu informacji. Obecne coraz częściej cel ten jest osiągany dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania. Ma ono przy tym zróżnicowany charakter. Najczęściej używane są systemy typu CRM oraz ERP. Jakie jest ich przeznaczenie i na czym polegają różnice pomiędzy nimi?

Korzyści systemu ERP

Czym jest ERP?

ERP to system, dzięki któremu możliwe jest zarzadzanie całą działalnością przedsiębiorstwa. Obejmuje on wszystkie komórki organizacyjne firmy i zachodzące w ich ramach procesy. Zebrane przez system informacje są przy tym agregowane i prezentowane w sposób, który uławia zarówno ich analizę, jak i szybkie podejmowanie decyzji. Jak podaje portal program-erp.pl, oprogramowanie tego typu ma zwykle budowę modułową, przez co możliwe jest dostosowanie go do specyfiki konkretnego typu działalności oraz wielkości organizacji. Elastyczność i kompleksowość tego rozwiązania pozwala przy tym na optymalizację wszystkich działań przedsiębiorstwa oraz zwiększenie efektywności zachodzących w nim procesów.

Czym system ERP różni się od CRM?

Oprogramowanie CRM, chociaż również obejmuje wszystkie komórki przedsiębiorstwa, różni się znacząco od systemów ERP – dane, zebrane dzięki niemu, dotyczą wyłącznie relacji z klientami. Systemy tego typu umożliwiają tworzenie strategii kontaktów z nimi, zapewniając przy tym pełną kontrolę nad działaniami w tym zakresie. Nie jest to jednak jedyna różnica. Szczegółowe porównanie klas tych systemów można znaleźć na stronie https://www.program-erp.pl/artykuly/podstawowe-roznice-systemow-erp-i-crm, która omawia również ich historię oraz praktyczne aspekty ich użytkowania.

ERP i CRM - różnice między systemami

Jakie korzyści daje stosowanie systemów ERP I CRM?

Użycie systemów ERP i systemów CRM pozwala na łatwe udostępnienie danych wszystkim osobom, które powinny się z nimi zaznajomić. Znacznie usprawnia to działania wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz przyspiesza i ułatwia podejmowanie decyzji na każdym praktycznie szczeblu. Systemy informatyczne tego typu pozwalają również na kontrolę przebiegu procesów biznesowych, a przez to wpływają na efektywność prowadzonej działalności. Nowoczesne oprogramowanie tego typu może mieć więc realny wpływ na wysokość generowanych przez firmę zysków, zadowolenie klientów oraz satysfakcję zatrudnionego personelu.

ERP czy CRM – który system wdrożyć?

Ze względu na szeroki zakres prac, niezbędnych dla wdrożenia systemu ERP, wiele firm w pierwszej kolejności implementuje CRM – sprawne zarządzanie bazą klientów ma bowiem dla rozwijających się przedsiębiorstw kluczowe znacznie: pozwala generować zyski, które umożliwiają szybki wzrost skali działalności. W przypadku organizacji o większych rozmiarach, szczególnie tych, w których procesy biznesowe wymagają koordynacji przepływów materiałowych, znacznie większą rolę odgrywa kontrola nad wszystkimi działaniami. Umożliwiają ją systemy ERP. W praktyce najczęstsza jest jednak sytuacja, w której firmy, w toku swego rozwoju, wdrażają w końcu każde z omawianych tu rozwiązań.

Dodaj komentarz